Prace doktorskie

2018

Grundkiewicz, Roman. Algorithms for automatic verification of grammatical correctness
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem
pdf

Rozprawa dotyczy problemu automatycznej poprawy błędów językowych
w tekstach pisanych przez osoby uczące się języka angielskiego jako języka obcego. Opracowano algorytm korekty błędów na zasadzie analogii do statystycznej metody tłumaczenia tekstów. W celu pozyskania danych uczących opracowano metodę automatycznej ekstrakcji potencjalnych błędów językowych z historii edycji tekstu.

2014

Skórzewski, Paweł. Wydajne algorytmy parsowania dla języków o szyku swobodnym
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem
pdf

Rozprawa poświęcona jest zagadnieniom formalnego opisu języków
o szyku swobodnym i algorytmom ich analizy składniowej. Autor wskazuje
możliwość wykorzystania gramatyk probabilistycznych. Ponadto omawia zagadnienia związane ze złożonością, implementacją i wydajnością algorytmu parsowania opartego na gramatyce probabilistycznej.

2013

Marcin Walas. Wnioskowanie czasowo-przestrzenne w systemie Question Answering
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem,
pdf

W rozprawie omówiono zastosowanie wnioskowania czasowo-przestrzennego w systemie Question Answering. Wnioskowanie zostało wykorzystane w realizacji dwóch zadań: opracowania bazy wiedzy przestrzennej (wykorzystywanej w procesie pozyskiwania odpowiedzi na pytania) oraz opracowania algorytmu odpowiadania na pytania typu tak/nie z aspektem czasowym i przestrzennym. Wnioskowanie zostało zrealizowane za pomocą rachunków RCC5, RCC8 oraz algebry Allena.

Rafał Jaworski. Algorytmy przeszukiwania i przetwarzania pamięci tłumaczeń
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem,
pdf

Celem eksperymentów badawczych było opracowanie wydajnych algorytmów do wspomagania pracy tłumacza. Zaimplementowano dwa autorskie algorytmy przetwarzające teksty w pamięci tłumaczeń: algorytm wyszukiwania i tłumaczenia przybliżonego oraz algorytm grupowania segmentów podobnych.

Arkadiusz Szał. Algorytmy dopasowania wyrazów metodami statystycznymi z wykorzystaniem wielowątkowości i symetryzacji obliczeń
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem,
pdf

Rozprawa przedstawia autorski algorytm dopasowania odpowiadających sobie wyrazów w tekstach dwujęzycznych z wykorzystaniem tzw. \textit{symetryzacji} (czyli łączenia wyników dopasowania w obu kierunkach). Dotychczasowe badania uwzględniały symetryzację na końcu procesu automatycznego dopasowywania wyrazów, natomiast autor rozprawy zastosował ten mechanizm wewnątrz poszczególnych etapów przetwarzania, uzyskując w ten sposób wyższą skuteczność algorytmu.

2011

Tomasz Kowalski, 2011. Pozyskiwanie reguł tłumaczenia z korpusów oznaczonych składniowo
promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem,
pdf

Celem rozprawy jest przedstawienie i weryfikacja metody ekstrakcji reguł tłumaczenia z korpusów dwujęzycznych. Praca wprowadza również algorytm, który stosuje pozyskane reguły w automatycznym tłumaczeniu tekstu.