Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego

Grupa naukowa zajmująca się przetwarzaniem języka naturalnego i lingwistyką komputerową, zlokalizowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszary badawcze

Afiliacja

Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87 61-614 Poznań, Poland