O zakładzie

1 stycznia 2020 w wyniku połącznienia Zakładów: Przetwarzania Języka Naturalnego, Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji oraz Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej został utworzony Zakład Sztucznej Inteligencji. Strona nowego zakładu znajduje się pod adresem https://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/struktura-wydzialu/zaklad-sztucznej-inteligencji

Grupa naukowa zajmująca się przetwarzaniem języka naturalnego i lingwistyką komputerową, zlokalizowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszary badawcze

  • statystyczne tłumaczenie maszynowe
  • neuronowe tłumaczenie maszynowe
  • korpusy równoległe
  • systemy do przetwarzania języka naturalnego
  • analiza wydźwięku
  • datowanie tekstów
  • automatyczna korekta błędów gramatycznych
  • i inne …

Afiliacja

Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4,
61-614 Poznań, Poland