Publikacje

194 entries « 1 of 4 »

2019

Skórzewski, Paweł

Using book dialogs to extract emotions from texts in Polish Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick (Ed.): Proceedings of the 9th Language and Technology Conference, pp. 252-257, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, 2019, ISBN: 978-83-65988-30-0.

Abstract | Links | BibTeX

Skórzewski, Paweł; Sieińska, Weronika; Kubis, Marek

Noetic end-to-end response selection with supervised neural network based classifiers and unsupervised similarity models Inproceedings

Proceedings of the 7th Dialog System Technology Challenge (DSTC7), Honolulu, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof

Mining historical texts for diachronic spelling variants Journal Article

Poznan Studies in Contemporary Linguistics, pp. przyjęte do druku, 2019.

BibTeX

2018

Fedorushkov, Yury; Jurkiewicz, Dawid; Graliński, Filip

Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych/ Prolegomena for automatization of recognition of Russian Verb-Noun phrasemes. W: M. Aleksandrzak (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Seria wydawnicza „Język – Kultura – Komunikacja” (zeszyt 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–140. Book Chapter

pp. 107-140, 2018, ISBN: ISBN 978-83-232-3411-1.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RetroC--A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers Inproceedings

Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, pp. 101–111, Springer 2018.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live Incollection

Bańko, Mirosław; Karaś, Halina (Ed.): Mię-dzy teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, 1 , pp. 59–69, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RE-RESEARCH.PL: Naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej Incollection

Bańko, Mirosław; Karaś, Halina (Ed.): Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, 1 , pp. 43–57, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Fast food pod lingwochronologizacyjną lupą: z historii szybkich posiłków w polszczyźnie pisanej Incollection

Żychlińskiej, Justyna; Głowacka-Penczyńska, Anetta (Ed.): Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, pp. 109–120, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Borchmann, Łukasz; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Re-research.pl: where humanities meet computer science Journal Article

Computational Methods in Science and Technology, (24 (1)), pp. 7–19, 2018.

BibTeX

Borchmann, Łukasz; Gretkowski, Andrzej; Graliński, Filip

Approaching Nested Named Entity Recognition with Parallel LSTM-CRFs Inproceedings

Proceedings of the PolEval 2018 Workshop, pp. 63–73, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2018.

BibTeX

Graliński, Filip; Liberek, Jarosław; Wierzchoń, Piotr

Badania nad współczesnym uzusem i jego ewolucją w świetle danych gromadzonych metodami lingwistyki komputerowej. Na wybranych przykładach z zakresu morfologii, składni i leksyki Incollection

Zbróg, Piotr (Ed.): Wybrane aspekty badań nad normą językową, pp. 49–85, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Świetlik, Karol

System Odkrywka jako innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej Incollection

Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata; Skibski, Krzysztof (Ed.): Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pp. 25–49, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018.

BibTeX

Łupkowski, Paweł; Rybka, Marek; Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

The Background Context Condition for the Uncanny Valley Hypothesis Journal Article

International Journal of Social Robotics 2018, (1875-4805), 2018.

BibTeX

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Approaches to Measuring the Difficulty of Games in Dynamic Difficulty Adjustment Systems Journal Article

International Journal of Human–Computer Interaction, 34 (Issue 8: Game and HCI), 2018.

BibTeX

2017

Jassem, Krzysztof; Skórzewski, Paweł

Processing historical texts with contemporary NLP tools Inproceedings

Proceedings of the 8th Language and Technology Conference, pp. 152-157, Fundacja UAM, Poznań, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Kubis, Marek; Skórzewski, Paweł; Ziętkiewicz, Tomasz

EUDAMU at SemEval-2017 Task 11: Action ranking and type matching for end-user development Inproceedings

Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), pp. 1000-1004, Association for Computational Linguistics, Vancouver, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Making NLP games with a purpose fun to play using Free to Play mechanics: RoboCorp case study Proceeding

Games4NLP 2017 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Jak powstaje słownik efemeryd leksykalnych polszczyzny XIX i XX wieku? Incollection

Wawrzyńczyk, Jan; Wierzchoń, Piotr (Ed.): Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii, pp. 103–118, Warszawa, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip

(Temporal) Language Models as a Competitive Challenge Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick (Ed.): Proceedings of the 8th Language & Technology Conference, pp. 141–146, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni – głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyń-skie-go Incollection

Cieśla, Bartłomiej; Pietrzak, Magdalena (Ed.): Kreatywność językowa w literaturze i mediach, pp. 173–188, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Dzienisiewicz, Daniel; Wierzchoń, Piotr

U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowych Journal Article

Studia Sociologica, (9 (1)), pp. 51–62, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Wierzchoń, Piotr

Towards Automatic Detection of Correct Domain Words in OCR Texts from Polish Digital Libraries Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick (Ed.): Proceedings of the 8th Language & Technology Conference, pp. 274–278, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Piotr, Wierzchoń

Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku w Trucizny, trucicielki i truciciele Incollection

Korpalska, Walentyna; Ślusarczyk, Wojciech; Wilczyńska, Roksana (Ed.): Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, pp. 81–95, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2017.

BibTeX

Łupkowski, Paweł; Rybka, Marek; Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis, Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis Journal Article

Bio-Algorithms and Med-Systems , 13 (3), 2017.

BibTeX

2016

Jassem, Krzysztof; Grundkiewicz, Roman

An Example of a Compatible NLP Toolkit Journal Article

9561 , pp. 205–21, 2016.

BibTeX

Jaworski, Rafał; Stroński, Krzysztof

New perspectives in annotating early New Indo-Aryan texts Inproceedings

32nd South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-32), pp. 66–68, University of Lisbon 2016.

BibTeX

Junczys-Dowmunt, Marcin; Grundkiewicz, Roman

Phrase-based Machine Translation is State-of-the-Art for Automatic Grammatical Error Correction Inproceedings

Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics, Austin, USA, 2016.

BibTeX

Junczys-Dowmunt, Marcin; Grundkiewicz, Roman

Log-linear Combinations of Monolingual and Bilingual Neural Machine Translation Models for Automatic Post-Editing Inproceedings

Proceedings of the First Conference on Machine Translation, pp. 751–758, Association for Computational Linguistics, Berlin, Germany, 2016.

BibTeX

Wierzchoń, Piotr; Graliński, Filip

Z kart historii „parcia na” neologizmy Journal Article

Poradnik Językowy, 4 , pp. 110–129, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

“He Said She Said” ― a Male/Female Corpus of Polish Inproceedings

Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Grobelnik, Marko; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Helene; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios (Ed.): Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), European Language Resources Association (ELRA), Portorož, Slovenia, 2016.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Wierzchoń, Piotr; Graliński, Filip

K voprosu o hronologizacii russkih zaimctvovanij w pol'skom âzyke. Journal Article

Studia Rossica Gedanensia, 3 , pp. 97–118, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Journal Article

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 9924 , pp. 54–61, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Inproceedings

CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources, Brno, Czech Republic, pp. 9–15, Tribun EU and Springer 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility Inproceedings

Branco, António, Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri (eds.), Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language, pp. 13–20, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Journal Article

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 9924 , pp. 54–61, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Inproceedings

CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources, Brno, Czech Republic, pp. 9–15, Tribun EU and Springer 2016.

BibTeX

2015

Grundkiewicz, Roman; Junczys-Dowmunt, Marcin; Gillian, Edward

Human Evaluation of Grammatical Error Correction Systems Inproceedings

Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 461–470, Association for Computational Linguistics, Lisbon, Portugal, 2015.

Abstract | BibTeX

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Zastosowanie gier skierowanych na cel do anotacji korpusów językowych Journal Article

Ogrody Nauk i Sztuk, 5 , pp. 212–220, 2015.

BibTeX

Jassem, Krzysztof; Jaworski, Rafal; Stroński, Krzysztof

IATagger -- a Tool for Tagging Indo-Aryan Texts Inproceedings

Poznań Linguistic Meeting, 2015.

BibTeX

Jaworski, Rafał

Approximate sentence matching and its application in corpus-based research Journal Article

The future of Information Sciences: e-Institutions, Openness, Accessibility and Preservation, 5 , pp. 21–30, 2015.

BibTeX

Jaworski, Rafał

A novel method for finding and scoring valuable translation memory repetitions Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 155–159, 2015.

BibTeX

Jaworski, Rafał; Jassem, Krzysztof; Stroński, Krzysztof

Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 550–554, 2015.

BibTeX

Jaworski, Rafał; Jassem, Krzysztof; Stroński, Krzysztof

Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 550–554, 2015.

BibTeX

Junczys-Dowmunt, Marcin; Przybysz, Paweł; Staszuk, Arleta; Kim, Eun-Kyoung; Lee, Jaewon

Large Scale Speech-to-Text Translation with Out-of-Domain Corpora Using Better Context-Based Models and Domain Adaptation Inproceedings

Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.

Abstract | BibTeX

Lorens, Leszek; Jassem, Krzysztof

Dostosowanie klawiatury komputera do potrzeb osoby z dysfunkcją manualną Journal Article

Ergonomia Niepełnosprawnym. Aktywizacja zawodowa, pp. 85–101, 2015, ISBN: 978-83-7283-660-1.

BibTeX

Pawluczuk, Łukasz; Jassem, Krzysztof

Automatic Summarization of Polish News Articles by Sentence Selection Inproceedings

Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 337–341, 2015.

BibTeX

Pouliquen, Bruno; Junczys-Dowmunt, Marcin; Pinero, Blanca; Ziemski, Michał

SMT at the International Maritime Organization: Experiences with Combining In-house Corpora with Out-of-domain Corpora Inproceedings

European Association for Machine Translation 2015, 2015.

Abstract | BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RetroC -- A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Mariani, Joseph (Ed.): Proceedings of 7th Language & Technology Conference, pp. 245–249, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2015.

BibTeX

Borchmann, Łukasz; Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Wierzchoń, Piotr

A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus Inproceedings

Mambrini, Francesco; Passarotti, Marco; Sporleder, Caroline (Ed.): Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH), pp. 13–21, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2015.

BibTeX

Jassem, Krzysztof; Graliński, Filip; Junczys-Dowmunt, Marcin; Skórzewski, Paweł; Grundkiewicz, Roman; Walas, Marcin; Jaworski, Rafał; Dwojak, Tomasz

PSI-Toolkit - an extensible and tightly integrated set of NLP tools Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 280-282, 2015.

Abstract | BibTeX

194 entries « 1 of 4 »