Dydaktyka

Przetwarzanie Języka Naturalnego (PJN)

Wykład: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem

Ćwiczenia: dr Rafał Jaworski

Aktualne materiały do wykładów

Przedmiot oferowany jest na studiach inżynierskich z informatyki.


Tworzenie Systemów Informatycznych (TSI)

Wykład i ćwiczenia: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem

Aktualne materiały do wykładów

Przedmiot oferowany jest na studiach uzupełniających z informatyki i analizy danych. 


Inteligentne Systemy Informacyjne (ISI)

Wykład i ćwiczenia: dr Filip Graliński

Materiały dydaktyczne

Przedmiot oferowany jest na studiach uzupełniających z informatyki i analizy danych. 


Tłumaczenie automatyczne (TAU)

Wykład i ćwiczenia: dr Filip Graliński

Przedmiot oferowany jest na studiach uzupełniających z informatyki i analizy danych. 


Uczenie Maszynowe – zastosowania (UMZ)

Wykład i ćwiczenia: dr Paweł Skórzewski

Przedmiot oferowany jest na studiach uzupełniających z informatyki i analizy danych. 


Wstęp do Informatyki

Wykład: dr Rafał Jaworski

Przedmiot oferowany jest na studiach  inżynierskich z informatyki.