Filip Graliński

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: starszy wykładowca

Pokój: B2-34

Dyżury:

  • wtorki 12:00-13:00
  • poniedziałki 14:30-15:30

Adres e-mail: filipg@amu.edu.pl

Dydaktyka: http://filipg-jenkins.wmi.amu.edu.pl

Publikacje

93 entries « 1 of 2 »

2019

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof

Mining historical texts for diachronic spelling variants Journal Article

Poznan Studies in Contemporary Linguistics, pp. przyjęte do druku, 2019.

BibTeX

2018

Fedorushkov, Yury; Jurkiewicz, Dawid; Graliński, Filip

Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych/ Prolegomena for automatization of recognition of Russian Verb-Noun phrasemes. W: M. Aleksandrzak (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Seria wydawnicza „Język – Kultura – Komunikacja” (zeszyt 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–140. Book Chapter

pp. 107-140, 2018, ISBN: ISBN 978-83-232-3411-1.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live Incollection

Bańko, Mirosław; Karaś, Halina (Ed.): Mię-dzy teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, 1 , pp. 59–69, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RE-RESEARCH.PL: Naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej Incollection

Bańko, Mirosław; Karaś, Halina (Ed.): Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, 1 , pp. 43–57, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Fast food pod lingwochronologizacyjną lupą: z historii szybkich posiłków w polszczyźnie pisanej Incollection

Żychlińskiej, Justyna; Głowacka-Penczyńska, Anetta (Ed.): Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, pp. 109–120, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Borchmann, Łukasz; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Re-research.pl: where humanities meet computer science Journal Article

Computational Methods in Science and Technology, (24 (1)), pp. 7–19, 2018.

BibTeX

Borchmann, Łukasz; Gretkowski, Andrzej; Graliński, Filip

Approaching Nested Named Entity Recognition with Parallel LSTM-CRFs Inproceedings

Proceedings of the PolEval 2018 Workshop, pp. 63–73, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2018.

BibTeX

Graliński, Filip; Liberek, Jarosław; Wierzchoń, Piotr

Badania nad współczesnym uzusem i jego ewolucją w świetle danych gromadzonych metodami lingwistyki komputerowej. Na wybranych przykładach z zakresu morfologii, składni i leksyki Incollection

Zbróg, Piotr (Ed.): Wybrane aspekty badań nad normą językową, pp. 49–85, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2018.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Świetlik, Karol

System Odkrywka jako innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej Incollection

Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata; Skibski, Krzysztof (Ed.): Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pp. 25–49, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RetroC--A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers Inproceedings

Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, pp. 101–111, Springer 2018.

BibTeX

2017

Graliński, Filip

(Temporal) Language Models as a Competitive Challenge Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick (Ed.): Proceedings of the 8th Language & Technology Conference, pp. 141–146, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni – głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyń-skie-go Incollection

Cieśla, Bartłomiej; Pietrzak, Magdalena (Ed.): Kreatywność językowa w literaturze i mediach, pp. 173–188, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Dzienisiewicz, Daniel; Wierzchoń, Piotr

U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowych Journal Article

Studia Sociologica, (9 (1)), pp. 51–62, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Wierzchoń, Piotr

Towards Automatic Detection of Correct Domain Words in OCR Texts from Polish Digital Libraries Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick (Ed.): Proceedings of the 8th Language & Technology Conference, pp. 274–278, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Graliński, Filip; Piotr, Wierzchoń

Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku w Trucizny, trucicielki i truciciele Incollection

Korpalska, Walentyna; Ślusarczyk, Wojciech; Wilczyńska, Roksana (Ed.): Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, pp. 81–95, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2017.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

Jak powstaje słownik efemeryd leksykalnych polszczyzny XIX i XX wieku? Incollection

Wawrzyńczyk, Jan; Wierzchoń, Piotr (Ed.): Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii, pp. 103–118, Warszawa, 2017.

BibTeX

2016

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility Inproceedings

Branco, António, Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri (eds.), Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language, pp. 13–20, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Journal Article

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 9924 , pp. 54–61, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Inproceedings

CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources, Brno, Czech Republic, pp. 9–15, Tribun EU and Springer 2016.

BibTeX

Wierzchoń, Piotr; Graliński, Filip

Z kart historii „parcia na” neologizmy Journal Article

Poradnik Językowy, 4 , pp. 110–129, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

“He Said She Said” ― a Male/Female Corpus of Polish Inproceedings

Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Grobelnik, Marko; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Helene; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios (Ed.): Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), European Language Resources Association (ELRA), Portorož, Slovenia, 2016.

BibTeX

Dzienisiewicz, Daniel; Wierzchoń, Piotr; Graliński, Filip

K voprosu o hronologizacii russkih zaimctvovanij w pol'skom âzyke. Journal Article

Studia Rossica Gedanensia, 3 , pp. 97–118, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Journal Article

Lecture Notes in Artificial Intelligence, 9924 , pp. 54–61, 2016.

BibTeX

Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Borchmann, Łukasz; Wierzchoń, Piotr

Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts Inproceedings

CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources, Brno, Czech Republic, pp. 9–15, Tribun EU and Springer 2016.

BibTeX

2015

Jassem, Krzysztof; Graliński, Filip; Junczys-Dowmunt, Marcin; Skórzewski, Paweł; Grundkiewicz, Roman; Walas, Marcin; Jaworski, Rafał; Dwojak, Tomasz

PSI-Toolkit - an extensible and tightly integrated set of NLP tools Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 280-282, 2015.

Abstract | BibTeX

Borchmann, Łukasz; Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Wierzchoń, Piotr

A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus Inproceedings

Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH), pp. 13–21, Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences 2015.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RetroC -- A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Mariani, Joseph (Ed.): Proceedings of 7th Language and Technology Conference, pp. 245–249, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2015.

BibTeX

Graliński, Filip; Wierzchoń, Piotr

RetroC -- A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Mariani, Joseph (Ed.): Proceedings of 7th Language & Technology Conference, pp. 245–249, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2015.

BibTeX

Borchmann, Łukasz; Graliński, Filip; Jaworski, Rafał; Wierzchoń, Piotr

A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus Inproceedings

Mambrini, Francesco; Passarotti, Marco; Sporleder, Caroline (Ed.): Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH), pp. 13–21, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2015.

BibTeX

2013

Graliński, Filip

Polish digital libraries as a text corpus Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Uszkoreit, Hans (Ed.): Proceedings of 6th Language and Technology Conference, pp. 509–513, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2013.

BibTeX

Graliński, Filip

Folklorystyka 2.0 Incollection

Grochowski, Piotr (Ed.): NETLOR. Wiedza cyfrowych tubylców, pp. 119–130, Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2013.

BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof; Junczys-Dowmunt, Marcin

PSI-Toolkit: A Natural Language Processing Pipeline Incollection

Przepiórkowski, Adam; Piasecki, Maciej; Jassem, Krzysztof; Fuglewicz, Piotr (Ed.): Computational Linguistics, 458 , pp. 27–39, Springer Berlin Heidelberg, 2013, ISBN: 978-3-642-34398-8.

Links | BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof; Junczys-Dowmunt, Marcin

PSI-Toolkit: A Natural Language Processing Pipeline Incollection

Przepiórkowski, Adam; Piasecki, Maciej; Jassem, Krzysztof; Fuglewicz, Piotr (Ed.): Computational Linguistics, 458 , pp. 27–39, Springer Berlin Heidelberg, 2013, ISBN: 978-3-642-34398-8.

Links | BibTeX

Graliński, Filip

Polish digital libraries as a text corpus Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Uszkoreit, Hans (Ed.): Proceedings of 6th Language & Technology Conference, pp. 509–513, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2013.

BibTeX

Graliński, Filip

Folklorystyka 2.0 Incollection

Grochowski, Piotr (Ed.): NETLOR. Wiedza cyfrowych tubylców, pp. 119–130, Wydawnictwo Na-uko-we Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2013.

BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof; Junczys-Dowmunt, Marcin

PSI-Toolkit: A Natural Language Processing Pipeline Incollection

Przepiórkowski, Adam; Piasecki, Maciej; Jassem, Krzysztof; Fuglewicz, Piotr (Ed.): Computational Linguistics, 458 , pp. 27-39, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

BibTeX

2012

Graliński, Filip

Mining the Web for Idiomatic Expressions Using Metalinguistic Markers Incollection

Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel (Ed.): Text, Speech and Dialogue, 7499 , pp. 112–118, Springer Berlin Heidelberg, 2012, ISBN: 978-3-642-32789-6.

Links | BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof; Junczys-Dowmunt, Marcin

PSI-Toolkit: Natural Language Processing Pipeline Journal Article

Computational Linguistics - Applications, 458 , pp. 27–39, 2012.

Abstract | BibTeX

Graliński, Filip

Mining the Web for Idiomatic Expressions Using Metalinguistic Markers Incollection

Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel (Ed.): Text, Speech and Dialogue, 7499 , pp. 112–118, Springer Berlin Heidelberg, 2012.

BibTeX

Graliński, Filip

Znikająca nerka. Mały leksykon współczesnych legend miejskich Book

Media Rodzina, Poznań, 2012.

BibTeX

2011

Grundkiewicz, Roman; Gralinski, Filip

How to Distinguish a Kidney Theft from a Death Car? Experiments in Clustering Urban-Legend Texts Inproceedings

Proceedings of the RANLP 2011 Workshop on Information Extraction and Knowledge Acquisition, pp. 29–36, Hissar, Bulgaria, 2011.

BibTeX

Graliński, Filip

Estimating frequencies of inflected forms using simple frequencies lists Inproceedings

Vetulani, Zygmunt (Ed.): Proceedings of 5th Language and Technology Conference, pp. 481–485, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2011.

BibTeX

Graliński, Filip; Jassem, Krzysztof; Kurc, Roman

Acquiring bilingual lexica from keyword listings Journal Article

6562 , pp. 361–370, 2011.

BibTeX

Grundkiewicz, Roman; Graliński, Filip

How to Distinguish a Kidney Theft from a Death Car? Experiments in Clustering Urban-Legend Texts Inproceedings

Proceedings of the RANLP 2011 Workshop on Information Extraction and Knowledge Acquisition, pp. 29–36, Association for Computational Linguistics, Hissar, Bulgaria, 2011.

BibTeX

Graliński, Filip

Estimating frequencies of inflected forms using simple frequencies lists Inproceedings

Vetulani, Zygmunt (Ed.): Proceedings of 5th Language & Technology Conference, pp. 481–485, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2011.

BibTeX

2010

Graliński, Filip

Mining Parenthetical Translations for Polish-English Lexica Inproceedings

Gelbukh, Alexander F (Ed.): CICLing, pp. 464–472, Springer, 2010, ISBN: 978-3-642-12115-9.

BibTeX

Graliński, Filip

Mining Parenthetical Translations for Polish-English Lexica Inproceedings

Gelbukh, Alexander F (Ed.): CICLing, pp. 464–472, Springer, 2010.

BibTeX

Graliński, Filip

Looking for Proverbial Needles in the Proverbial Haystack Incollection

Kłopotek, Mieczysław A; Marciniak, Małgorzata; Mykowiecka, Agnieszka; Penczek, Wojciech; Wierzchoń, Sławomir T (Ed.): Intelligent Information Systems. New Approaches, pp. 101–111, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, Poland, 2010.

BibTeX

Graliński, Filip; Savary, Agata; Czerepowicka, Monika; Makowiecki, Filip

Computational Lexicography of Multi-Word Units: How Efficient Can It Be? Inproceedings

Proceedings of the Multiword Expressions: From Theory to Applications (MWE 2010), pp. 2–10, Beijing, 2010.

BibTeX

Wojak, Aleksandra; Gralinski, Filip

Matura Evaluation Experiment Based on Human Evaluation of Machine Translation Inproceedings

International Multiconference on Computer Science and Information Technology - IMCSIT 2010, Wisla, Poland, 18-20 October 2010, Proceedings, pp. 547–551, 2010.

BibTeX

93 entries « 1 of 2 »