Wojciech Włodarczyk

Stopień naukowy: doktorant

Adres e-mail: wojciech.wlodarczyk@amu.edu.pl

Publikacje

2018

Łupkowski, Paweł; Rybka, Marek; Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

The Background Context Condition for the Uncanny Valley Hypothesis Journal Article

International Journal of Social Robotics 2018, (1875-4805), 2018.

BibTeX

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Approaches to Measuring the Difficulty of Games in Dynamic Difficulty Adjustment Systems Journal Article

International Journal of Human–Computer Interaction, 34 (Issue 8: Game and HCI), 2018.

BibTeX

2017

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Making NLP games with a purpose fun to play using Free to Play mechanics: RoboCorp case study Proceeding

Games4NLP 2017 2017.

BibTeX

Łupkowski, Paweł; Rybka, Marek; Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis, Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis Journal Article

Bio-Algorithms and Med-Systems , 13 (3), 2017.

BibTeX

2015

Dziedzic, Dagmara; Włodarczyk, Wojciech

Zastosowanie gier skierowanych na cel do anotacji korpusów językowych Journal Article

Ogrody Nauk i Sztuk, 5 , pp. 212–220, 2015.

BibTeX