Seminarium

Nasza grupa organizuje cotygodniowe seminarium na temat przetwarzania języka naturalnego, w każdy wtorek o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej B2-38 na WMiI UAM (ul. Umultowska 87, Poznań).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką NLP i ML.

Wystąpienia

02.04.2019
TBA
Krzysztof Jurkiewicz
26.03.2019
TBA
Piotr Padykuła
19.03.2019
TBA
Jakub Pokrywka
12.03.2019
TBA
Karol Kaczmarek
05.03.2019
TBA
Dawid Jurkiewicz
26.02.2019
TBA
Wojciech Włodarczyk
19.02.2019
TBA
Tomasz Ziętkiewicz
12.02.2019
Backtranslation: tworzenie dodatkowych danych do trenowania modeli NMT
Tomasz Dwojak
29.01.2019
Style transfer
Tomasz Dwojak
Style transfer jest zadaniem, które polega na zmianie „stylu” tekstu (np. formalności lub grzeczności). Podczas prezentacji opowiem o moich badaniach i wynikach na ten temat, które prowadziłem podczas stażu w Grammarly.
15.01.2019
MovieDial – system dialogowy oparty na zestawie narzędzi PyDial
Weronika Sieińska
08.01.2019
Dawid Jurkiewicz
11.12.2018
Metody badania współliniowości cech
Tomasz Górecki
04.12.2018
27.11.2018
Analiza wydźwięku w oparciu o teorię emocji Plutchika
Paweł Skórzewski
20.11.2018
Dedykowane tłumaczenie automatyczne
Krzysztof Jassem
30.10.2018
Badania lingwistyczne na korpusach mowy
Jolanta Bachan
23.10.2018
Approaching nested named entity recognition with parallel LSTM-CRFs
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
09.10.2018
7th Dialog System Technology Challenge: Noetic End-to-End Response Selection
Paweł Skórzewski
02.10.2018
Probabilistic spell-checking
Krzysztof Jassem
25.09.2018
Black-box debugging for Machine Learning models
Filip Graliński
18.09.2018
Charakterystyka fonetyczna języka francuskiego
Rafał Szczukiewicz
04.09.2018
Stability of temporal patterns and rhythmic classification of Polish utterances: Towards a comprehensive definition of rhythm
Agnieszka Wagner
28.08.2018
Unsupervised learning methods based on huge data for the needs of supervised learning methods using small training sets – introduction
Karol Kaczmarek
21.08.2018
14.08.2018
Wyrażenia regularne i tłumaczenie gramatyk
Piotr Radwan
31.07.2018
Modele języka
Krzysztof Jassem
17.07.2018
System wspomagający organizacje w kontaktach z klientem z wykorzystaniem IBM Watson Explorer
Adam Cankudis
TeamLeaders
10.07.2018
A corpus-driven method of determining languages relatedness and (pre)history of their speakers
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
03.07.2018
Mieszko Wrzeszczyński
26.06.2018
SpaceTag – wyniki badania pilotażowego
Wojciech Włodarczyk
19.06.2018
On uncertainty in deep learning models
Piotr Dura
12.06.2018
Analiza sieci społecznych pozyskiwanych automatycznie z utworów literackich: dialogowanie, punkty artykulacji, centralność
Marek Kubis
05.06.2018
Wykorzystanie sygnału wielokanałowego od podniesienia jakości automatycznego rozpoznawania mowy
Marcin Sikora
29.05.2018
Data driven text normalization
Tomasz Ziętkiewicz
22.05.2018
7th Dialog System Technology Challenge
Paweł Skórzewski
15.05.2018
Translacja pytań kompetencyjnych w języku naturalnym do języka zapytań SPARQL-OWL
Agnieszka Ławrynowicz
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
Ontologie są formalnymi specyfikacjami wiedzy terminologicznej i obecnie są coraz częściej wykorzystywane do integracji, opisu i organizacji danych i wiedzy, w zastosowaniach zarówno badawczych jak i przemysłowych. Jedną z części procesu tworzenia ontologii jest zapewnienie ich jakości, w tym wymaganego pokrycia modelowanego obszaru wiedzy. Wiele z metodyk inżynierii ontologii zawiera etap formułowania pytań kompetencyjnych, na które ontologia bądź też system informacyjny zbudowany w oparciu o nią powinne być w stanie udzielić odpowiedzi, tj. zawierać odpowiednie słownictwo jak i aksjomaty. Pytania kompetencyjne są wyrażone w języku naturalnym. Na kolejnych etapach tworzenia ontologii, pytania są manualnie formalizowane do języka zapytań ontologii i/lub baz wiedzy (najczęściej SPARQL), co jest żmudnym procesem, wymagającym znajomości formalnych języków modelowania. W prezentacji omówię zagadnienia automatycznej bądź też półautomatycznej translacji pytań kompetencyjnych do dialektu języka SPARQL.
08.05.2018
Koncepcja modelu pisanego języka duńskiego polskich studentów
Mikołaj Sobkowiak
20.03.2018
Multisłownik – integracja polskich źródeł słownikowych
Rafał Jaworski
13.03.2018
Omówienie wybranych artykułów z Interspeech 2017 dotyczących nowoczesnych rozwiązań w rozpoznawaniu mowy
Michał Głazik
06.03.2018
Wielojęzyczne zanurzenia słów bez użycia korpusu równoległego
Dawid Jurkiewicz
27.02.2018
Zastosowanie słowosieci w analizie leksykologicznej polskich i francuskich nazw technik wędkarskich
Agnieszka Kaliska
Instytut Filologii Romańskiej UAM
13.02.2018
“Diaeq” — diachronic equivalents as a challenge for machines
Filip Graliński
06.02.2018
SpaceTag – zgrywalizowany system do zbierania danych lingwistycznych
Wojciech Włodarczyk
23.01.2018
An exploration of neural sequence-to-sequence architectures for automatic post-editing
Roman Grundkiewicz
16.01.2018
Marian z Poznania, czyli zestaw narzędzi do NMT
Tomasz Dwojak
05.12.2017
Extracting spelling variant and temporal equivalents from raw diachronic corpora
Filip Graliński
28.11.2017
Processing historical texts with contemporary NLP tools
Paweł Skórzewski
21.11.2017
Prezentacja systemu testów na zajęciach dydaktycznych
Krzysztof Jassem
14.11.2017
SUMMA – Scalable Understanding of Multilingual Media
Tomasz Dwojak
24.10.2017
CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure
Rafał Jaworski
10.10.2017
A knowledge-grounded neural conversation model
Tomasz Ziętkiewicz
03.10.2017
SemEval-2017 – przegląd
Marek Kubis
26.09.2017
Głębokie uczenie ze wzmocnieniem
Mateusz Flieger
19.09.2017
Zastosowanie uczenia przez wzmacnianie do zarządzania dialogiem
Weronika Sieińska
12.09.2017
Grammatical error correction with machine translation
Roman Grundkiewicz
29.08.2017
Distant Supervision
Dawid Jurkiewicz
Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony paradygmat Distant Supervision oraz proces ekstrakcji relacji na nim oparty.
22.08.2017
Sieci neuronowe w ujęciu paradygmatu funkcyjnego
Piotr Radwan
08.08.2017
Rekurencyjne sieci neuronowe typu LSTM
Michał Głazik
01.08.2017
Algorytm wizualizacji danych t-SNE
Mieszko Wrzeszczyński
25.07.2017
SEGAN – Speech Enhancement Generative Adversarial Network
Piotr Dura
18.07.2017
Odszumianie sygnału przy pomocy funkcji o ograniczonym wahaniu
Jakub Pokrywka
Prezentacja będzie na podstawie mojej pracy magisterskiej z matematyki „O pewnych zastosowaniach funkcji o ograniczonej wariacji”. Będę prezentował algorytm służący do odszumiania sygnału jednowymiarowego i sposób dojścia do niego przy wykorzystaniu funkcji o ograniczonym wahaniu.
27.06.2017
Od materiału drukowanego do elektronicznego słownika demonstracyjnego – historia Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego oraz pokrewnych projektów dla języka wietnamskiego i koreańskiego
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
13.06.2017
PSI-Toolkit – rewolucje
Paweł Skórzewski
Wzbogacenie PSI-Toolkitu o narzędzia do normalizacji diachronicznej
06.06.2017
Ocena jakości i feedback w systemach crowdsourcingowych
Wojciech Włodarczyk
30.05.2017
The RetroC challenge. How to guess the publication year of a text?
Filip Graliński
23.05.2017
PSI-Toolkit – reaktywacja
Paweł Skórzewski
Jak użycie Dockera tchnęło nowe życie w PSI-Toolkit i co jeszcze planujemy z tym zrobić
09.05.2017
Wygładzanie metodą Knesera-Neya
Dawid Jurkiewicz
25.04.2017
TMrepository - system do kolekcjonowania studenckich korpusów równoległych
Rafał Jaworski
04.04.2017
Temporalne modele języka
Filip Graliński
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną (1) temporalne modele języka uwzględniające nie tylko dyskretny język, lecz także ciągły czas, (2) sposoby ewaluacji temporalnych modeli języka w ramach wyzwania uczenia maszynowego czy zadania typu „shared task”, (3) prace nad korpusem do ewaluacji temporalnych modeli języka polskiego.
28.03.2017
QReport – rozproszone algorytmy raportowania
Piotr Kubiaczyk
21.03.2017
Kontrola jakości w systemach crowdsourcingowych
Wojciech Włodarczyk
07.03.2017
Action Ranking and Type Matching for End-User Development
Marek Kubis, Paweł Skórzewski
28.02.2017
Classyf – kompilowanie słownika tematyczno-chronologizacyjnego
Rafał Jaworski
Joint seminar of Institute of Linguistics and Information Systems Laboratory
21.02.2017
Efficient Algorithms for Hybrid Neural Machine Translation
Tomasz Dwojak
24.01.2017
Efficient Algorithms for Hybrid Neural Machine Translation
Tomasz Dwojak
17.01.2017
Roman Grundkiewicz
03.01.2017
Discussion about research plans
Wojciech Włodarczyk
22.11.2016
Multilingual neural machine translation
Tomasz Dwojak
15.11.2016
08.11.2016
End-user development using natural language
Paweł Skórzewski
25.10.2016
Anubis
Rafał Jaworski
18.10.2016
Is neural machine translation ready for deployment? A case study on 30 translation directions
Marcin Junczys-Dowmunt
11.10.2016
Crowdsourcing – presentation
Wojciech Włodarczyk
04.10.2016
Kilka wniosków po ACL 2016 i MTM 2016
Roman Grundkiewicz
14.06.2016
The battle for the planet of the APEs
Marcin Junczys-Dowmunt, Roman Grundkiewicz
We are going to present the submission of the AMU team to the Automatic Post-Editing (APE) task of WMT 2016. We explore the application of neural translation models and achieve good results by treating different models as components in a log-linear model, allowing for multiple inputs that are decoded to the same target language. Our submission outperforms the uncorrected baseline on the unseen test set by -3.2% TER and +5.5% BLEU.
07.06.2016
Bieżące ciekawostki z NLP
Filip Graliński, Rafał Jaworski
31.05.2016
Miary podobieństwa przedziałowych zbiorów rozmytych w klasyfikacji danych niepewnych. Zastosowania w diagnostyce guzów jajnika
Patryk Żywica
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, sala A1-33/34, godzina 13:00.
24.05.2016
Zastosowanie sieci neuronowych w tłumaczeniu automatycznym i normalizacji tekstu
Paweł Skórzewski
17.05.2016
Gonito.net – open platform for research competition, cooperation and reproducibility
Filip Graliński
I am going to presents the current status of Gonito.net — an open source, web-based platform for hosting challenges for researchers in the field of natural language processing. Researchers are encouraged to compete in well-defined tasks by developing tools and running them on provided test data. The researcher who submits the best results becomes the winner of the challenge. Apart from the competition, Gonito.net also enables the collaboration among researchers by means of source code sharing mechanisms. Gonito.net itself is fully open source, i.e. its source is available for download and compilation, as well as a running instance of the system is available at gonito.net. The key design feature of Gonito.net is using Git for managing solutions of the problems submitted by competitors. This allows for research transparency and reproducibility.
10.05.2016
Analiza wydźwięku względem zagadnienia z tekstu
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
Przy niektórych zastosowaniach badanie wydźwięku (sentiment analysis) na poziomie dokumentu jest niewystarczające, ponieważ interesuje nas stosunek autora do konkretnego zagadnienia poruszanego w tekście (np. firmy lub cechy produktu). Gdy dokument zawiera treści związane z innymi tematami (np. odniesienia do podobnych marek lub ustępy tekstu dotyczące zupełnie niepowiązanych kwestii) zasadne jest zastosowanie rozwiązań, których przegląd będzie przedmiotem tej prezentacji, wraz z odniesieniami do eksperymentów na bazie ręcznie anotowanych tekstów w języku polskim.
26.04.2016
AMU translation models for WMT’16. System description
Tomasz Dwojak
19.04.2016
Jak androidy śnią o elektrycznych owcach? Or: why can’t we all get along?
Krystyna Kułak
Faculty of English, AMU
12.04.2016
An introduction to automatic speech recognition
Marcin Sikora
Samsung R&D Institute
05.04.2016
Dependency parser in Haskell
Tomasz Obrębski
Faculty of Mathematics and Computer Science, AMU
22.03.2016
Sztuka programowania efektywnego, lekcja 1.
Krzysztof Jassem
Przedstawiłem zarys pierwszej lekcji z książki opracowywanej we współpracy z Andrzejem Ziemkiewiczem, której celem jest wskazanie technik wydajnego programowania.
15.03.2016
Neural machine translation for automated grammatical error correction
Roman Grundkiewicz