Krzysztof Jassem

prof. UAM, dr hab. Krzysztof Jassem. Prowadzi badania w zakresie narzędzi przetwarzania języka naturalnego. Zajmuje się również dydaktyką informatyki. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu firmy informatycznej Poleng, która wchodzi w skład Grupy PWN, wiodącego wydawnictwa naukowego w Polsce. Prowadził wiele projektów badawczo-rozwojowych, które wymagały współpracy jednostek uczelnianych i gospodarczych.

Publikacje

2016

 1. Jassem, K., & Grundkiewicz, R. (2016). An Example of a Compatible NLP Toolkit. Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 9561, 205–21.

2015

 1. Jassem, K. (2015). Wybrane Metody Analizy Semantycznej. Sens i Brzmienie, 211–236.
 2. Jassem, K., Graliński, F., Junczys-Dowmunt, M., Skórzewski, P., Grundkiewicz, R., Walas, M., … Dwojak, T. (2015). PSI-Toolkit — an Extensible and Tightly Integrated Set of NLP Tools. In Z. Vetulani & J. Mariani (Eds.), Proceedings of 7th Language & Technology Conference (pp. 280–282). Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 3. Jaworski, R., Jassem, K., & Stroński, K. (2015). Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 550–554.
 4. Lorens, L., & Jassem, K. (2015). Dostosowanie klawiatury komputera do potrzeb osoby z dysfunkcją manualną. Ergonomia Niepełnosprawnym. Aktywizacja Zawodowa, 85–101.
 5. Pawluczuk, Ł., & Jassem, K. (2015). Automatic Summarization of Polish News Articles by Sentence Selection. In Annals of Computer Science and Information Systems (Vol. 5, pp. 337–341).

2014

 1. Jassem, K. (2014). Context Visualization of Educational Courses. In EDULEARN14: Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 6418–6423). IATED.
 2. Jassem, K., & Piskadło, B. (2014). Teaching gamification. In EDULEARN15 Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies.
 3. Jassem, K., & Piskadło, B. (2014). On the Development of an Open-source System for Inroducing Gamification in Higher Education. In EDULEARN14: Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 1739–1747). IATED.
 4. Skórzewski, P., & Jassem, K. (2014). Probabilistic Tree-generating Binary Grammars. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 50.
 5. Walas, M., & Jassem, K. (2014). An Algorithm for Inconsistency Management in Spatial Knowledge Integration. Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics, 141–152.

2013

 1. Graliński, F., Jassem, K., & Junczys-Dowmunt, M. (2013). PSI-Toolkit: A Natural Language Processing Pipeline. In A. Przepiórkowski, M. Piasecki, K. Jassem, & P. Fuglewicz (Eds.), Computational Linguistics (Vol. 458, pp. 27–39). Springer Berlin Heidelberg. http://doi.org/10.1007/978-3-642-34399-5_2
 2. Heines, J. M., & Jassem, K. (2013). Teaching Internationalization — Internationally. In Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education (ITiCSE).
 3. Jassem, K. (2013). PSI-Toolkit — a Customizable Set of Linguistic Tools. In Proceedings of the 6th Language and Technology Conference.

2012

 1. Jassem, K. (2012). PSI–Toolkit — how to turn a linguist into a computational linguist. Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD), 7499, 215–222.

2011

 1. Graliński, F., Jassem, K., & Kurc, R. (2011). Acquiring bilingual lexica from keyword listings. Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 6562, 361–370.
 2. Jassem, K., & Wieczorek, M. (2011). Text normalization using deep and surface parsing. In Proceedings of the 5th Language and Technology Conference, Poznań, Poland.
 3. Walas, M., & Jassem, K. (2011). Spatial reasoning and disambiguation in the process of knowledge acquisition. In Z. Vetulani (Ed.), Proceedings of the 5th Language and Technology Conference (pp. 420–424).

2010

 1. Jaworski, R., & Jassem, K. (2010). Building High Quality Translation Memories Acquired from Monolingual Corpora. Proceedings of the Intelligent Information Systems Conference, 157–168.
 2. Walas, M., & Jassem, K. (2010). Named Entity Recognition in a Polish Question Answering System. In K. M. A. i inni (Ed.), Intelligent Information Systems (pp. 181–192). Publishing House of University of Podlasie.

2009

 1. Graliński, F., Jassem, K., & Kurc, R. (2009). Acquiring bilingual lexica from keyword listings. In Z. Vetulani (Ed.), Proceedings of 4th Language & Technology Conference (pp. 326–330). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
 2. Graliński, F., Jassem, K., & Marcińczuk, M. (2009). An Environment for Named Entity Recognition and Translation. In Proceedings of the 13th Annual Conference of the EAMT (pp. 88–96). Barcelona. Retrieved from http://www.mt-archive.info/EAMT-2009-Gralinski.pdf
 3. Graliński, F., Jassem, K., Marcińczuk, M., & Wawrzyniak, P. (2009). Named Entity Recognition in Machine Anonymization. In M. A. Kłopotek, A. Przepiórkowski, S. T. Wierzchoń, & K. Trojanowski (Eds.), Recent Advances in Intelligent Information Systems (pp. 247–260). Warsaw: Academic Publishing House Exit.
 4. Jassem, K. (2009). A Machine Translation System Developed for the Needs of Public Safety Improvement — Intermediate Report. In Proceedings of the Language & Technology Conference (pp. 170–175).
 5. Jassem, K. (2009). System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Praktyczne Elementy Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu. Nowoczesne Technologie i Praca Operacyjna, 419–431.

2008

 1. Jassem, K., & Gintrowicz, J. (2008). Using Regular Expressions In Translation Memories. System Science, 34(4), 37–40.
 2. Jassem, K., & Lipski, J. (2008). A new tool for the bilingual text aligning at the sentence level. Intelligent Information Systems, 279–286.

2007

 1. Graliński, F., Jassem, K., Wagner, A., & Wypych, M. (2007). Linguistic Aspects of Text Normalization in a Polish Text-to-Speech System. Systems Science, No. 4 Vol. 32, 7–15.
 2. Jassem, K., & Gintrowicz, J. (2007). Using Regular Expressions in Translation Memories. In Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. XXIII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society (Vol. 2).
 3. Jassem, K., & Kowalski, T. (2007). An Algorithm for Extracting Translation Rules from Scarce Bilingual Corpora. TASK Quarterly (Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk), 11, 21–35.

2006

 1. Graliński, F., Jassem, K., Wagner, A., & Wypych, M. (2006). Text Normalization as a Special Case of Machine Translation. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 1, 51–56.

2005

 1. Jassem, K., & Wagner, A. (2005). A Conceptual Ontology for Machine Translation from/into Polish. Archives of Control Sciences, 15(567–574).
 2. Jassem, K., & Wagner, A. (2005). Semantic disambiguation in an MT system based on a bilingual dictionary. In V. Z. (Ed.), Proceedings of Language Technology Conference (pp. 305–311).
 3. Jassem, K., & Łasocha, K. (2005). English–Polish conjunctions in the Poleng system. Speech and Language Technology, 8, 78–86.

2004

 1. Jassem, K. (2004). Applying Oxford-PWN English-Polish dictionary to Machine Translation. In Proceedings of 9th EAMT Workshop. Broadening horizons of machine translation and its applications (pp. 98–105).
 2. Jassem, K., & Kowalski, T. (2004). Narzędzia do opisu i interpretacji skończonych sieci przejść w systemie POLENG. In D. G. & K. Jassem (Eds.), Speech and Language Technology (Vol. 7, pp. 96–104). Polskie Towarzystwo Fonetyczne.

2003

 1. Jassem, K., Graliński, F., & Wypych, M. (2003). Statistical and Heuristic Approach to Meaning Disambiguation in POLENG MT System. Analiza, Synteza i Rozpoznawanie Mowy w Lingwistyce, Technice i Medycynie, 90–100.
 2. Kowalski, T., Jassem, K., & Graliński, F. (2003). Applying Transition Networks In Translating Polish E-Mails. Intelligent Information Processing and Web Mining. Advances in Soft Computing, 521–527.

2002

 1. Jassem, K. (2002). Semantic Classification of Adjectives on the Basis of their Syntactic Features in Polish and English. Machine Translation, 17, 19–41.
 2. Jassem, K. (2002). Transfer w systemie POLENG3. Speech and Language Technology, 6, 120–140.

2001

 1. Jassem, K. (2001). POLENG: System tłumaczenia automatycznego z języka polskiego na język angielski.” (S. Gawiejnowicz, Ed.)Wybrane zastosowania współczesnej informatyki. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 2. Jassem, K. (2001). Zarys klasyfikacji syntaktyczno — semantycznej polskich części mowy w oparciu o ich własności syntaktyczne w języku polskim i angielskim. Speech and Language Technology, 5, 113–134.
 3. Jassem, K., & Graliński, F. (2001). Zapis formalizmu opisu haseł w słowniku POLENG w notacji BNF. Speech and Language Technology, 5, 105–113.

2000

 1. Jassem, K. (2000). Dealing with Free Order and Non-Language Markers in a Top-Down-Left-First Algorithm. Speech and Language Technology, 4(211–220).
 2. Jassem, K., Graliński, F., & Krynicki, G. (2000). POLENG – Adjusting a Rule-Based Polish-English Machine Translation System by Means of Corpus Analysis. Fifth EAMT Workshop “Harvesting existing resources” (pp. 47–50). Lublana.
 3. Jassem, K., & Lison, M. (2000). Classification, Storage and Processsing of lexical phrases in Polish–English Machine Translation. In P. Demenko (Ed.), Proceeedings of ISKA International Workshop, PROSODY 2000 (Vol. 2, pp. 86–90). Wydawnictwo UAM.
 4. Jassem, K., & Wypych, M. (2000). Designing a Client — Server Architecture for the MT System POLENG. Speech and Language Technology, 4(139–145).

1999

 1. Jassem, K. (1999). Examples of Applying the Bilingual Dictionary to the Translation Algorithm in System POLENG. Speech and Language Technology, 3(137–149).

1998

 1. Jassem, K. (1998). Format wejścia w polsko-angielskim słowniku elektronicznym konstruowanym dla potrzeb tłumaczenia automatycznego (Format of the Entry into the Electronic Polish–English Dictionary designed for MT). Speech and Language Technology, 2, 125–130.
 2. Jassem, K. (1998). Struktura systemu tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Speech and Language Technology, 2, 107–112.
 3. Jassem, K., Lison, M., Graliński, F., & Rutkowski, B. (1998). A Polish-to-English electronic dictionary designed for the purposes of MT. In F. van der Eynde (Ed.), Materials of Machine Translation Workshop, 10th ESSSLI in Saarbrucken (pp. 69–84).

1997

 1. Jassem, K. (1997). A Polish-to-English Translation System Based on an Electronic dictionary. In S. Krauwer (Ed.), Proceedings of a Spoken Language Technology Workshop, Madrid (pp. 63–65).
 2. Jassem, K. (1997). POLENG — a Machine Translation System Based on an Electronic Dictionary. Speech and Language Technology, 1, 161–194.
 3. Jassem, K., Graliński, F., & Wypych, M. (1997). MS-DOS. MS-Windows w Zadaniach.
 4. Jassem, K., Lison, M., & Maczynski, R. (1997). The implementation of a bilingual electronic dictionary amenable to on-line modification. Speech and Language Technology, 1, 141–160.

1996

 1. Jassem, K. (1996). A phonemic transcription — syllable division rule engine. In K. Edwards (Ed.), Proceedings of ONOMASTICA–COPERNICUS Research Colloquium Edinburgh. Centre for Communication Interface Research, University of Edinburgh.
 2. Jassem, K. (1996). Zależności między słownikiem elektronicznym i regułami translacji w tłumaczeniu automatycznym na przykładzie informatycznego systemu tłumaczenia zdań polskich na język angielski. Podstawowe Założenia Fonetyczne i Technicze Tłumaczeniea Różnojęzycznego Dialogu w Czasie Rzeczywistym, 43–64.
 3. Jassem, K. (1996). Classification of Polish nouns for a flexional electronic dictionary. International Journal for Language Data Processing, 1–2, 41–60.
 4. Jassem, K., Lison, M., & Mączyński, R. (1996). Implementacja elektronicznego słownika dwujęzycznego skonstruowanego dla potrzeb automatycznego tłumaczenia tekstu (The Implementation of a Bilingual Electronic Dictionary Designed for Computer Text Translation). Podstawowe Założenia Fonetyczne i Technicze Tłumaczeniea Różnojęzycznego Dialogu w Czasie Rzeczywistym, 71–84.

1995

 1. Jassem, K. (1995). Elektroniczny słownik dwujęzyczny w komputerowym tłumaczeniu tekstu. Materiały I Krajowej Konferencji: Głosowa Komunikacja Człowiek–Komputer, 27(10), 161–166.

1994

 1. Vetulani, Z., & Jassem, K. (1994). Coding of nouns in the morphologic electronic dictionary of Polish — POLEX. In Proceedings of the 29. Linguistic Colloquium (pp. 265–268). Aarhuus.