Zespół

prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem. Prowadzi badania w zakresie narzędzi przetwarzania języka naturalnego. Zajmuje się również dydaktyką informatyki. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu firmy informatycznej Poleng, która wchodzi w skład Grupy PWN, wiodącego wydawnictwa naukowego w Polsce. Prowadził wiele projektów badawczo-rozwojowych, które wymagały współpracy jednostek uczelnianych i gospodarczych.
dr Filip Graliński. Specjalizuje się w dziedzinie wyszukiwania informacji i przetwarzania języka naturalnego w kontekście tekstów historycznych (wliczając zaszumione teksty po OCR). Interesuje się również tłumaczeniem automatycznym i ogólnie pojętym rozumieniem języka naturalnego. Entuzjasta Linuksa i Haskella. Autor książki o legendach miejskich oraz odkrywca Hildy Stockenius.
dr Rafał Jaworski. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przetwarzania języka naturalnego, a jego głównym obszarem badawczym jest tłumaczenie wspomagane komputerowo oraz klasyfikacja tekstów z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Szczególnie ceni sobie badania interdyscyplinarne, a otwarty umysł na tym polu dotychczas zaowocował we współpracy z Uniwersytetem w Zagrzebiu oraz Instytutem Językoznawstwa UAM i Katedrą Orientalistyki UAM.
dr Paweł Skórzewski. Doktor informatyki i magister matematyki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół lingwistyki komputerowej, sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Prowadził badania nad analizą składniową języków o szyku swobodnym z wykorzystaniem gramatyk probabilistycznych i jej zastosowaniami w systemach tłumaczenia automatycznego. Zajmuje się również automatami skończonymi, systemami dialogowymi i analizą wydźwięku.
dr Roman Grundkiewicz. Zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego i ekstrakcją informacji z tekstu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat automatycznej korekty błędów gramatycznych w tekstach pisanych przez osoby uczące się języka angielskiego. Jest też kierownikiem grantu NCN, dotyczącego korekty błędów językowych dla języka polskiego.W badaniach wykorzystuje szeroki wahlarz metod uczenia maszynowego.
mgr Tomasz Dwojak. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół statystycznego tłumaczenia maszynowego, w szczególności systemów frazowych i neuronowych. Jego ostatnie prace badawcze dotyczą wykorzystania sieci neuronowych w modelach frazowych. Jest współautorem rosyjsko-angielskiego systemu tłumaczenia, który wygrał WMT 2016 Shared Task.
mgr Wojciech Włodarczyk. W ramach prac skupia się na projektowaniu i tworzeniu systemów crowdsourcingowych, których celem jest pozyskiwanie zasobów lingwistycznych. Tematyka jego badań obejmuje automatyczną weryfikację zasobów językowych oraz zastosowanie technik uczenia maszynowego w celu polepszenia pracy systemów crowdsourcingowych. Interesuje się tworzeniem gier, sztuczną inteligencją w grach, a także wykorzystaniem gier w badaniach naukowych.
mgr inż. Tomasz Ziętkiewicz.
mgr inż. Dawid Jurkiewicz.
mgr inż. Karol Kaczmarek.