MSc theses

Master’s theses under the supervision of Ph.D. prof. UAM Krzysztof Jassem.

2017

 1. Joachimiak, Krzysztof. Zastosowanie technik uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego, (2017)
 2. Michałowski, Jacek. Statystyczna weryfikacja hipotez dotyczących konwencji brydżowych, (2017)
 3. Sikora, Marcin. Deep Neural Network approach to Automatic Speech Recognition, (2017)
 4. Sołtysik, Krystian. Wykorzystanie otwartych narzędzi rozpoznawania mowy do tworzenia kodu źródłowego, (2017)
 5. Szklarska, Milena. Wykorzystanie cech morfologicznych języka polskiego w statystycznym tłumaczeniu automatycznym, (2017)

2015

 1. Pawluczuk, Łukasz. Automatic Summarization of Polish News Articles by Sentence Selection, (2015)
 2. Petrus, Aleksandra. Automatic Detection and Classification of Emotional Features in Polish Speech, (2015)
 3. Piskadło, Bartosz. Zastosowanie gamifikacji do poprawy jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, (2015)
 4. Tsikarishvili, Irakli. System statystycznego tłumaczenia automatycznego dla języka polskiego i gruzińskiego, (2015)
 5. Włodarczyk, Wojciech. Automatyczne pozyskiwanie grafu wiedzy dziedzinowej na podstawie korpusu internetowego, (2015)

2014

 1. Kania, Marcin. System wspomagania decyzji o inwestowaniu na polskiej giełdzie w oparciu o komunikaty giełdowe, (2014)
 2. Kosowski, Bartosz. Prediction of frequency of word occrrence over time, (2014)
 3. Lorens, Leszek. Wprowadzanie danych w oparciu o niestandardową obsługę podstawowych urządzeń wejścia przez osobę pozbawioną sprawności manualnej, (2014)
 4. Sosiński, Sławomir. System wspomagania decyzji o inwestowaniu na polskiej giełdzie w oparciu o komunikaty giełdowe, (2014)

2013

 1. Konieczny, Tomasz. Systemy syntezy mowy z tekstu na urzadzeniach mobilnych, (2013)
 2. Skrzyszewski, Rafał. Zastosowanie wzorców projektowych w projektach open-source, (2013)

2012

 1. Chruściel, Jędrzej. Język komunikacji uczestników gier sieciowych, (2012)
 2. Paszyn, Michał. Wspomaganie wyszukiwania osób w sieciach społecznościowych, (2012)
 3. Siarkiewicz, Piotr. Porównanie metod badania użyteczności stron WWW, (2012)
 4. Sosnowski, Adam. Konwersja tekstu ortograficznego na tekst fonetyczny przy użyciu parsingu płytkiego, (2012)
 5. Wojciechowski, Michał. Aspekty ergonomii interfejsu użytkownika na przykładzie aplikacji wspomagającej dopasowywanie zdań w dokumentach równoległych, (2012)

2011

 1. Kudła, Marcin. Ewaluacja systemów Question Answering, (2011)
 2. Langa, Natalia. Aleksandra Wojak, Ewaluacja systemów tłumaczenia automatycznego, (2011)
 3. Wieczorek, Marta. Lingwistyczne aspekty syntezy mowy z tekstu, (2011)

2010

 1. Michał Białecki, Małgorzata Domańska. Automatyczne rozpoznawanie zapisu nutowego, (2010)
 2. Sielski, Krzysztof. Grupowanie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem technik NLP, (2010)
 3. Skórzewski, Paweł. Efektywny parsing języka naturalnego przy użyciu gramatyk probabilistycznych, (2010)
 4. Tenerowicz, Zbigniew. Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w przetwarzaniu języka naturalnego, (2010)

2009

 1. Jaworski, Rafał. Tłumaczenie tekstów prawniczych przez analogie, (2009)
 2. Manicki, Leszek. Płytki parsing jezyka francuskiego, (2009)
 3. Walas, Marcin. Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomoca aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadajacej na pytania o czas i miejsce, (2009)