Seminar

Our group organizes seminar on natural language processing. It takes place on Tuesdays, normally at 1:15 pm, in the B2-38 seminar room of the Faculty of Mathematics and Computer Science at AMU (Umultowska 87 Street, Poznań).

Everybody who is interested in NLP and ML is welcome.

Lectures

16/01/2018
Marian z Poznania, czyli zestaw narzędzi do NMT
Tomasz Dwojak
05/12/2017
Extracting spelling variant and temporal equivalents from raw diachronic corpora
Filip Graliński
28/11/2017
Processing historical texts with contemporary NLP tools
Paweł Skórzewski
21/11/2017
Prezentacja systemu testów na zajęciach dydaktycznych
Krzysztof Jassem
14/11/2017
SUMMA – Scalable Understanding of Multilingual Media
Tomasz Dwojak
24/10/2017
CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure
Rafał Jaworski
10/10/2017
A knowledge-grounded neural conversation model
Tomasz Ziętkiewicz
03/10/2017
SemEval-2017 – przegląd
Marek Kubis
26/09/2017
Głębokie uczenie ze wzmocnieniem
Mateusz Flieger
19/09/2017
Zastosowanie uczenia przez wzmacnianie do zarządzania dialogiem
Weronika Sieińska
12/09/2017
Grammatical error correction with machine translation
Roman Grundkiewicz
29/08/2017
Distant Supervision
Dawid Jurkiewicz
Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony paradygmat Distant Supervision oraz proces ekstrakcji relacji na nim oparty.
22/08/2017
Sieci neuronowe w ujęciu paradygmatu funkcyjnego
Piotr Radwan
08/08/2017
Rekurencyjne sieci neuronowe typu LSTM
Michał Głazik
01/08/2017
Algorytm wizualizacji danych t-SNE
Mieszko Wrzeszczyński
25/07/2017
SEGAN – Speech Enhancement Generative Adversarial Network
Piotr Dura
18/07/2017
Odszumianie sygnału przy pomocy funkcji o ograniczonym wahaniu
Jakub Pokrywka
Prezentacja będzie na podstawie mojej pracy magisterskiej z matematyki „O pewnych zastosowaniach funkcji o ograniczonej wariacji”. Będę prezentował algorytm służący do odszumiania sygnału jednowymiarowego i sposób dojścia do niego przy wykorzystaniu funkcji o ograniczonym wahaniu.
27/06/2017
Od materiału drukowanego do elektronicznego słownika demonstracyjnego – historia Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego oraz pokrewnych projektów dla języka wietnamskiego i koreańskiego
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
13/06/2017
PSI-Toolkit – rewolucje
Paweł Skórzewski
Wzbogacenie PSI-Toolkitu o narzędzia do normalizacji diachronicznej
06/06/2017
Ocena jakości i feedback w systemach crowdsourcingowych
Wojciech Włodarczyk
30/05/2017
The RetroC challenge. How to guess the publication year of a text?
Filip Graliński
23/05/2017
PSI-Toolkit – reaktywacja
Paweł Skórzewski
Jak użycie Dockera tchnęło nowe życie w PSI-Toolkit i co jeszcze planujemy z tym zrobić
09/05/2017
Wygładzanie metodą Knesera-Neya
Dawid Jurkiewicz
25/04/2017
TMrepository - system do kolekcjonowania studenckich korpusów równoległych
Rafał Jaworski
04/04/2017
Temporalne modele języka
Filip Graliński
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną (1) temporalne modele języka uwzględniające nie tylko dyskretny język, lecz także ciągły czas, (2) sposoby ewaluacji temporalnych modeli języka w ramach wyzwania uczenia maszynowego czy zadania typu „shared task”, (3) prace nad korpusem do ewaluacji temporalnych modeli języka polskiego.
28/03/2017
QReport – rozproszone algorytmy raportowania
Piotr Kubiaczyk
21/03/2017
Kontrola jakości w systemach crowdsourcingowych
Wojciech Włodarczyk
07/03/2017
Action Ranking and Type Matching for End-User Development
Marek Kubis, Paweł Skórzewski
28/02/2017
Classyf – kompilowanie słownika tematyczno-chronologizacyjnego
Rafał Jaworski
Joint seminar of Institute of Linguistics and Information Systems Laboratory
21/02/2017
Efficient Algorithms for Hybrid Neural Machine Translation
Tomasz Dwojak
24/01/2017
Efficient Algorithms for Hybrid Neural Machine Translation
Tomasz Dwojak
17/01/2017
Roman Grundkiewicz
03/01/2017
Discussion about research plans
Wojciech Włodarczyk
22/11/2016
Multilingual neural machine translation
Tomasz Dwojak
15/11/2016
08/11/2016
End-user development using natural language
Paweł Skórzewski
25/10/2016
Anubis
Rafał Jaworski
18/10/2016
Is neural machine translation ready for deployment? A case study on 30 translation directions
Marcin Junczys-Dowmunt
11/10/2016
Crowdsourcing – presentation
Wojciech Włodarczyk
04/10/2016
Kilka wniosków po ACL 2016 i MTM 2016
Roman Grundkiewicz
14/06/2016
The battle for the planet of the APEs
Marcin Junczys-Dowmunt, Roman Grundkiewicz
We are going to present the submission of the AMU team to the Automatic Post-Editing (APE) task of WMT 2016. We explore the application of neural translation models and achieve good results by treating different models as components in a log-linear model, allowing for multiple inputs that are decoded to the same target language. Our submission outperforms the uncorrected baseline on the unseen test set by -3.2% TER and +5.5% BLEU.
07/06/2016
Bieżące ciekawostki z NLP
Filip Graliński, Rafał Jaworski
31/05/2016
Miary podobieństwa przedziałowych zbiorów rozmytych w klasyfikacji danych niepewnych. Zastosowania w diagnostyce guzów jajnika
Patryk Żywica
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, sala A1-33/34, godzina 13:00.
24/05/2016
Zastosowanie sieci neuronowych w tłumaczeniu automatycznym i normalizacji tekstu
Paweł Skórzewski
17/05/2016
Gonito.net – open platform for research competition, cooperation and reproducibility
Filip Graliński
I am going to presents the current status of Gonito.net — an open source, web-based platform for hosting challenges for researchers in the field of natural language processing. Researchers are encouraged to compete in well-defined tasks by developing tools and running them on provided test data. The researcher who submits the best results becomes the winner of the challenge. Apart from the competition, Gonito.net also enables the collaboration among researchers by means of source code sharing mechanisms. Gonito.net itself is fully open source, i.e. its source is available for download and compilation, as well as a running instance of the system is available at gonito.net. The key design feature of Gonito.net is using Git for managing solutions of the problems submitted by competitors. This allows for research transparency and reproducibility.
10/05/2016
Analiza wydźwięku względem zagadnienia z tekstu
Łukasz Borchmann
Institute of Linguistics, AMU
Przy niektórych zastosowaniach badanie wydźwięku (sentiment analysis) na poziomie dokumentu jest niewystarczające, ponieważ interesuje nas stosunek autora do konkretnego zagadnienia poruszanego w tekście (np. firmy lub cechy produktu). Gdy dokument zawiera treści związane z innymi tematami (np. odniesienia do podobnych marek lub ustępy tekstu dotyczące zupełnie niepowiązanych kwestii) zasadne jest zastosowanie rozwiązań, których przegląd będzie przedmiotem tej prezentacji, wraz z odniesieniami do eksperymentów na bazie ręcznie anotowanych tekstów w języku polskim.
26/04/2016
AMU translation models for WMT’16. System description
Tomasz Dwojak
19/04/2016
Jak androidy śnią o elektrycznych owcach? Or: why can’t we all get along?
Krystyna Kułak
Faculty of English, AMU
12/04/2016
An introduction to automatic speech recognition
Marcin Sikora
Samsung R&D Institute
05/04/2016
Dependency parser in Haskell
Tomasz Obrębski
Faculty of Mathematics and Computer Science, AMU
22/03/2016
Sztuka programowania efektywnego, lekcja 1.
Krzysztof Jassem
Przedstawiłem zarys pierwszej lekcji z książki opracowywanej we współpracy z Andrzejem Ziemkiewiczem, której celem jest wskazanie technik wydajnego programowania.
15/03/2016
Neural machine translation for automated grammatical error correction
Roman Grundkiewicz